კომპანიის შესახებ

ქართული ავეჯის მწარმოებელი შპს „ევროსტილი XXI“ ამზადებს მაღალი ხარისხის პროდუქციას დასავლური ტექნოლოგიების გამოყენებით.

 

კომპანია დაარსდა 2008 წელს. 2000 წლიდან მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე სხვადასხვა ავეჯის საწარმოების სახით.

 

მიღებული აქვს  მონაწილეობა expo-georgias სამშენებლო მასალების გამოფენაში 2009; 2010 წელის.

 

შპს „ევროსტილი XXI“ -მა გააფართოვა წარმოება, შეიძინა მაღალ-ტექნოლოგიური იტალიური დაზგა-დანადგარები; ჩამოაყალიბა  გამოცდილი ინჟინრები, კვალიფიკაციური კდრები და შექმნა თანამედროვე მოდელები ავეჯის წარმოების დარგში.

 

მაღალ-ტექნოლოგიური იტალიური დაზგა-დანადგარები კომპანიას საშუალებას აძლევს ხარისხიანი პრდუქცია დროის ნცირე მონაკვეთში  შეიქმნას, რაც  ფასების მკვეთრ შემცირებას განსაზღვრავს.

 

იტალიურ ლაკ-საღებავები ნაწარმს იცავს დაზიანებისგან და უზრუნველყოფს ფერის ხანგრძლივ შენარჩუნებას.