მომსახურება

  1. აზომვითი სამუშაოები
  2. დიზაინერის უფასო მომსახურება
  3. 3 D ფორმატის პროექტის შექმნა
  4. ადგილზე მიტანა, მონტაჟი.